Het zaad

"En?" vroeg de engel vriend'lijk,
toen 'k in zijn winkel kwam
en veel van wat hij aanbood
vreemd bij mij overkwam.

"Waarmee kan ik u helpen?"
Ik zei:"Een onsje rust
en als het kan wat vrede
met nieuwe levenslust!"

De engel sprak nadenkend:
"Ik denk niet dat dit gaat.
Van alles wat u opnoemt
verkoop ik slechts het zaad."

"U zult het moeten planten,
besproeien elke dag,
zodat u op een morgen
die rijkdom oogsten mag!"