Godly play verhalen

Heilige verhalen
De Schepping Z
De ark en de zondvloed K
De grote familie Z
Exodus Z
De tien geboden Z
Ballingschap Z

Gelijkenissen
De goede herder K duits+ Z
Barmhartige Samaritaan K duits+Z
Het mosterdzaad Z
De zaaier K fins +Z
Het zuurdesem K duits + Z
De parel Z duits + Z

Liturgische verhalen
De liturgische kalender Z
De heilige familie K duits
Advent Z
Het geheimenis van Pasen K duits
De zeven gezichten van Christus K duits
Het geheimenis van Pinksteren K duits
Jezus en Jeruzalem K duits

Verdiepingsverhaal
Jona en de vis K, Duits

K= Gekocht
Z= zelf gemaakt

De heilige familie

Bovenstaande GP materialen kunnen worden geleend, inclusief het verhaal.
Per week: €10, elke week dat ze langer worden geleend komt er €5 bij.
Zelf graag halen en terug brengen op afspraak.