Curriculum Vitae  
Persoonlijke gegevens  
Naam Sybrigje Ymkje Bethlehem-Martens
Geboortedatum 02-04-1968
Geboorteplaats Bolsward
Woonplaats 8629 RE Scharnegoutum
Adres Fleardyk 6
Telefoon 0515-412142
Burgerlijke staat Gehuwd en drie kinderen
   
Opleidingen  
1986 - 1990 1986-1990 P.A.B.O. , De Him te Sneek
1980-1986 V.W.O. , Bogermancollege te Sneek
   
Werkervaring  
2009-aug- heden G.V.O. lessen op De Stjelp te Baard, groep 6, 7, 8 en op de Miedskoalle te Winsum groep 7 en 8
2008-jan.-juni. G.V.O. lessen op De Stjelp te Baard groep 6, 7 en 8 G.V.O. lessen op de Miedskoalle te Winsum groep 7 en8
2007- 1 dec.2009 School- jeugdbibliotheekmedewerkster bij de bibliotheken Workum, Balk en Koudum voor 12 uur/ 9 uur per week: 2 tot 14 jarigen ontvangen in de bibliotheek of bezoeken op school. Verder met 15 jarige stagiaires samenwerken aan projecten.
2003- heden G.V.O. lessen op De Pikeloer te Wiuwert groep 6,7 en 8
2002- heden G.V.O. lessen op De Kogge te IJlst groep 7 en groep 8
1997- heden G.V.O. lessen op De Fôlefinne te Oosterwierrum groep 3,4 en 5 en groep 6,7 en 8
2002-2004 2002-2004 School- en jeugdbibliotheekmedewerkster bij de bibliotheek in IJlst
1992-1994 1992-1994 Vakleerkracht muziek en beeldende vorming op de basisschool Rehoboth te Frieschepalen groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8
1990-1994 Groepsleerkracht op de basischool Rehoboth te Frieschepalen groep 3 en 4
   
Vrijwilligerwerk  
1997- 2002 Voorzitter buurtvereniging De Flearwal
1998- 2006 Jeugdouderling: het opzetten van catecheseprojecten voor jongeren (12-16 jaar)
2000- 2005 Voorzitter van de schoolcommissie van de basisschool Op' e Hichte te Scharnegoutum
2007- heden Opzetten catecheseprojecten voor 12-16 jarigen
2007-2008 Opzetten van activiteiten voor creativiteitsmiddagen basisschool
Mei 2008 Uitgave van mijn boek 'Fleane, fleane, fûgelfrij'
Augustus 2009 Voorzitter van de doarpsomropper
Augustus 2009 Lid van het beamer team van de kerkelijke gemeente in Scharnegoutum