Een aantal voorbeelden van wat ik tot nu toe heb gemaakt..........

Jubileumboek

200 jaar vrijmetselarij in Sneek

  200 jaar vrijmetselaars in sneek

Jubileum boek

 
Herinneringen aan gebeurtenissen in en rond de Golfclub Gaasterland ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 2012.

complete snackwagen voorzien van een nieuwe lay out en beplakking

Griekse snackwagen voor Beyamen Griekse Snack + Nieuwe Logo


de ttwaalfde stad van Friesland, toeristische informatie

  voor Makkum (de twaalfde stad van Friesland) het maken van een blad met alle toeristische informatie

Voor LeerWerkLoket Rijn Gouwe verzorgde ik 8 jaar lang hun nieuwsbrief

  Personeelsblad LeerWerkLoket Rijn Gouwe

Clubblad golfclub gaasterland  

Voor Golfclub Gaasterland verzorg ik hun digitale clubblad


Voor Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe verzorg ik Netwerk

  Personeelsblad Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn

Personeelsblad Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn

  Voor Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe verzorg ook het jaarverslag

Voor de dagbesteding Somar een informatiemap voor de ouders

  informatiemap dagbesteding Reahus en Sneek

Logement in Skusum vlak bij Makkum  

Voor een goede kennis heb ik een folder gemaakt voor zijn logement In Nije Dei in skuzum

 
Voor de PKN gemeente Skearnegoutum loaiingea c.a. en streek gemeente De slachsang verzorg ik al jaren het kerkblad de Frissel   Kerkblad van Skearnegoutum en De slachsang

Voor diverse verenigingen en groepen hun logo, briefpapier etc.   kromme tille

Shantykoor de bruskoppen scharnegoutum   Voor diverse verenigingen en groepen logo, briefpapier etc.